ריסעטען די דיספלעי קעטש

עודכן ב: 6 אוק 2019

די דיספלעי קעטש האלט די אלע דיספלעי קאנפיגערשענס, און אויך אויב די האסט צוויי מאניטערס און אלע דיספלעי סעטינגס.


אויב זאכן גייען נישט גוט קענסטו טרייען צו דיליטען די קעטש און זעהן אויב ס'העלפט.


ס'גוט צו מאכן א ריסטאר פוינט פארן דיליטען די קעטש ווייל ס'איז פון די רעדזש אדער כאטש עקספארטן די פייל.אינטער די לאקאציע


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers

דיליט די דריי קי'סConfiguration

Connectivity

ScaleFactors


ריבאט און ווינאדויס וועט אנהייבן פון פריש