קראם סמאד סקראלינג, עקסטענשן

עודכן ב: 26 ספט 2019

קראם איז זייער א גיטע בראזער אבער די סקרלינג איז נישט זייער גוט און קאסטמיזעביל.


צו מאכן די סקראלינג אזוי ווי עדשז איז דא די עקסטענשין


https://chrome.google.com/webstore/detail/smoothscroll/nbokbjkabcmbfdlbddjidfmibcpneigj?hl=en

נאכן אינסטאלען סעט עס אזוי , צו זיין די עדזש עקספירענס.


די קענסט עקסלאדין פעדישס וואז זאל נישט זיין לויט די סעטינגס.


די קענסט דריקען דיפאלט צוריק צו סעטיען יענע סעטינג

נאכן דריקען סעוו מאך צו אין רילאנטש דיינע טעבס מיט די Ctrl+Shift+T שארקאט.