קאמביינען merge אפאר ווארד פיילס צו איין גרויסע פייל

עודכן ב: 6 אוק 2019

אויב די האסט אפאר ווארד דאקמענטס פיילס וואס די ווילסט עס מאכן פאר איינס קענסטו אין ווארד מיט די אינסטער אפציע.


די ס'לעקסט די פיילס, און לויט די אויסשטעל וועט עס אריין קומען.


אין די רענזש קענסטו מאכן אז נאר א חלק פון א דאקעמענט זאל אריין קומען


(די קאמביינד פישטער אזי ווען די האסט פון די זעלבע דאקעמנט אפאר ווערסיעס)