עפענען א דאנלאדעד PDF גלייך אין אקרבייט נישט אין קראום

עודכן ב: 6 אוק 2019

עפענען א דאנלאדעד PDF גלייך אין אקרבייט נישט אין קראום

ווען די דאנלאודסט א PDF אין קראום וועסטו עס קענען זעהן אינטען ביי די לינקע זייט, און ווען די וועסט עס עפנען דורך קליקען דעראויף וועט זיך עס עפענען אין קרום'מס PDF וויער נישט אין אקרבייט, אויב ווילסטו אז ווען די קליקסט דערויף זאל עס עפענען אין אקרבייט גלייך קענסטו מאכן א רייט קליק און קליק אפען וויט סיסטעם וויער

עס וועט גלייך עפענן די PDF נאכן דאנלאודען.אויב ווילסטו עס צוריק אויסלעשען גיי צוchrome://settings/?search=DOWNLOADS+

קליק אויף די Clear auto-open settings באטען.


נאכן קליקען וועט צוריק ארויף קומען די דאלאוד פייל ביי די לינקע זייט און וועט עפענען צוריק אין קראום.