נאר פון איין אויער audio

עודכן ב: 25 ספט 2019

audio

מוזיק איז געווענדליך צוטיילט אדער אין סטיריא וואס איז לעפט און רייט, אדער סוראנד סאנד פאר 5 סיפיקערס.


אויב די האסט אן ערפאנס בשעת די ארבעט, און די האסט נאר איין אויער צו הערן די מוזיק, וועסט נאר הערן די חלק וואס גייט צו יענע אויער.


סאוי אויב די ווילסט אז סיי די לעפט און רייט זאל גיין צו איין, דארפסטו אנצינדען מאנא.


גיי צו די סעטינגס טעב, אוידיא, און ריקט די די מאנא סוויטש .