טעסק מענזער אין קראום

עודכן ב: 6 אוק 2019

קראום האט א אייגענע טעסק-מענזער ווי די קענסט זעהן און צומאכן עקסטענשענס און טעבס.


דריק שיפט+עסקעפ צו עפענען.


די קענסט ס'לעקטען אפאר מיט די קטראל אפציע און ענדען אלע אויף איינמאל.


די קענסט זעהן וויפיל ריסארס יעדע טעסק ניצט

מאך א דאבעל קליק אויף א טעב צו גייען צו יענע עקסטענשן אדער טעב אין קראום.