ווען די אייקאנס אין ווינדאס איז קראפטעירט

עודכן ב: 25 ספט 2019

ווען די אייקאנס איז קראפטעירט און די סטארט מעניא מיט אנדערע זאכן זענען נישט גוט.


צו ריבילדען די אייקן קעטש עפען קאמענד פראמפט און טייפ איין שורה אויפמאל, און דריק ענטער


ie4uinit.exe -show

taskkill /IM explorer.exe /F

DEL /A /Q "%localappdata%\IconCache.db"

DEL /A /F /Q "%localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache*"

נאך דעם טייפ די קעמענד צו ריבטען,

shutdown /r /f /t 00

אויב ס' העלפט נישט ראן די סיסטעפ פייל טשעקער קאמענד

Sfc /scannow

אויב ס'העלפט נישט איז די גרינגסטע צו מאכן א נייע יאזער.