ווינדאוס פאר אוועליאעשן

עודכן ב: 25 ספט 2019

די קענסט אריין לייגען א דזשנעריק קי און ווינאוס פאר אוועליאעשען אויב די ווילסט נישט יעצט עקטיוועטיען דיין מאשין און אלע פיטשערס וועלען זיין אווליבעל פאר די טעג וואס די קי איז גוט, ביז די וועסט דארפן עס איבער לייגען.

ס'איז נישט בכלל קיין מהלך צו ניצען אזוי ווינדאס פאר רעגעליער בעסיעס, אבער גוט פאר עקספרמענטן פאר פרי אלע ווינאס מאשינס.


צו זעהן די ליסט פון קי קענסטו פאר פלעצער.

אדער אויף גיט האב פון 7 צו די לעצטע און סערווערס.https://github.com/MicrosoftDocs/windowsserverdocs/blob/master/WindowsServerDocs/get-started/KMSclientkeys.md


אדער אויף מייקראסאפסט

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys


אדער די עלטערע זייטל פון זיי https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj612867(v%3dws.11)