וויאזוי צו אראפ נעמען די פידבעק סמיילי פון עדזש קראמיעם בראזער

עודכן ב: 6 אוק 2019

די קענסט אראפ נעמען די פידבעק אפציע אויב ס'מאכט דיר נערוועז אזוי ווי מיר.אין די רעזערסאטרי גיי צו די לאקאציע


Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge


אויב די הסאט נישט די עדזש פייל מאך עס קודם. (א נייע KEY)

מאך א נייע DWORD קי, און נעם עס


UserFeedbackAllowed

די וועליא דאטא מאך 0 און די בעס צו העקסדעסעמיל

אויב ס'איז נישט גלייך אראפ מאך א ריסטאטד.


די קענסט צוריק לייגען די פידבעק, מיטן מאכן א 1 אנשטץ די 0 .