די נפק"מ צווישן קאנעטערס און אד-אנס Add-ins - Connectors in Outlook

עודכן ב: 4 אוק 2019

און אוטלאק אויב די וועסט דריקען די אדד ענס באטן וועסטו האבן צוויי אפציעס קאנעקטערס און אדד אנס.


די אדד אנס און קאנעקטערס זענען ביידע טירד פארטי סאפטווער וואס ארבטען מיט אוטלאק, די קאנטענעטר איז די חלק סאפטווער וואס מאכט אז ס'זאל ווערן געשיקט צו אוטלאק, און די אד-אן , אז ארויס פון אטלאק .

למשל טרעלאוי וועט האבן סיי א קאנעטער און סיי א אדד-אן.


צו אנ-אינסטאלן קענסטו אדער אינטער די אדד-אן, אפציע און מאכן רימאוואדער קענסטו ביי די מענזש און מאכן דארט רימאוו