די ווילסט וויסן ווי די ריקאווערי אימדז איז לאקעדטעד ?

עודכן ב: 25 ספט 2019

די ווילסט וויסן ווי די ריקאווערי אימדז איז לאקעדטעד ?

טייפ אריין און א אדמין קאמענד וווינדאוי

reagentc /info

אויב די האסט געמאכט א אמידזש וועט עס שטיין ביי די לאקאציע, אויב די האסט נישט וועט זיין ליידיג.


אויב די האסט וועט שטיין די דיסק און די פארטשין , אויב די ווילסט טרעפען די פייל קענסטו נעווגעטין צו די לאקציע וואס שטייט און גיין צו פייל עקספלארער און טרעפען די אינסטאל ווים