דיפאלט סעוו לאקאציע פאר ווארד אדער עקסעל וכדומה אין אפיס 365 אדער 2019


אין אפיס 365 אדער 2019 אויב ביסטו אריין גע-סיינט אין אפיס ווען די וועסט דריקען סעוו אדער CTRL S וועט ארויף קומען אזא קליינע באקסעל אין די געבען א דיפאלט לאקאציע ווי צו סעווען די פייל , נארמאל אין ONE DRIVE .


די קענסט אבער טוישן די דיפאלט גיי צו פייל-צו אפציעס- און דארט גיי צו סעוו אפציעס.

דארט סלעקט סעוו טא דיס פיסי, און סלעקט די דיפאלט לאקאציע וואס די ווילסט.