ביי נעווידא גרעפיק קארדס RTX מיט GTX וואס איז די חילק פון די

GPU

וואס איז די חילק פון GTX מיט RTX ?


די תריץ איז אביסל מער צומישט ווייל ס'איז דא נאך

GT, GS, GSO, GTX, GX2, LE, SE, ULTRA

די ענפער וויפיל כ'האב געקענט טרעפן איז אזוי

SE=. (Not used anymore)

LE=Light edition. Tend to have lower clocks/less pipelines (Not used anymore)

GS/GSO= Low-Midrange

GT=Midrange-High end

GTS=High end

GTX=Highest end/Flagship

Ultra= Rarely used but is higher than GTX

GX2= Dual GPU card
די RTX מיינט real-time ray tracingאין געמיס וועט זיין קלראערע די שעדאויס אין די לייטניג , און איז די מער לעצטערע טעקנאלעדזשי.וואס מיינט TI אין אסאך מאדעלס