באהלטן די יאזער-נעיםמ'ס אין די לאג אין סקרין.

די קענסט באהלטן יאזער נעימס מזאל נישט זעהן די ליסט פון אלע יאזערזס, וואס זענען אין די לאקעל אקונטס פון די Administrators, Users, Power Users, Guests

די קענסט אויך מאכן הידן געוויסע יאזערס, אדער מאכן מ'זאל נאר זעהן די לעצטע.

אדער אלע יאזערס

דא קענסטו זעהן וויאזוי צו מאכן אלע באהאלטן


אין גרופ פאליסי גיי צו

Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options. Enable the policy “Interactive logon: Do not display last user name”

מאך אינעביל


און אזוי וועט זיין די לאג-אין.


די קענסט טייפן די נאמען און אפרקעס אדער לאוער קעיס לעטטערס