באהאלטען די סעטינגס אין די סעטינגס טעב

עודכן ב: 26 ספט 2019

אויב פאר סיי וועלכע סיבה ווילסטו באהאלטען די סעטינגס אין די סעטינגס טעב, קענסטו עס טוהן אין די רעדזשערסטרי אדער אין גרופ פאלסי.


למשל דא, איז דא די ליסט פון אלע סעטינגס.און די ווילסט באאהלטען געוויסע, גייסטו שרייבן אין די GPT אין די סעטינג הייד מיט די נאמען און די סעטינג וואס די ווילסט באהאלטן.


אויב די ווילסט אלע באהאלטען גייסטו לייגען די שאו showonly אלני מיט די נאמען וואס זיין ווייזן, וועט נאר זיין דע וועלכע די ווילסט מזאל זעהן.


אויב די ווילסט היידן מער ווי איין סעטינג וועסטו לייגען די ; נאך די ערשטע סעטינג, און שרייבן די נעקסטע, אזוי ווייטער און ווייטער.


די זעלבע איז ביי הייד און ביי שאוי.


די טייפסט לאמיר זאגן די ווילסט באהאלטן עפעס א סעטינג, גייסטו טייפן .


hide:display;usb

סאוי לאמיר זאגן איך וויל אלעס היידען חוץ ריקאווערי, גיי צו די גראפ פאלסי עדיטער.


אינטער די

Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel


מאך אינעביל, און טייפ די סעטינג וואס די ווילסט,

סאוי לאמיר זאגן איך וויל אלעס היידען חוץ ריקאווערי.


נאכן עפענען וועט נאר זיין די ריקאווערי סעטינג

יעצט לאמיר צו לייגען נאך א סעטינג,לאמיר זאגן דיספלעי, טייפסטו א סעמי קאלן מיט די סעטינג.

אינטער די סיטעם וועט נאר זיין די דיספלעי סעטינג'ס


דא האסטו די ליסט פון סעטינגס וואס די קענסט מאכן אדער הייד אדער שאוי אלני.


System


Display: display

Notifications & actions: notifications

Power & sleep: powersleep

Battery: batterysaver

Battery > Battery usage by app: batterysaver-usagedetails

Storage: storagesense

Tablet mode: tabletmode

Multitasking: multitasking

Projecting to this PC: project

Shared Experiences: crossdevice

About: aboutDevices


Bluetooth & other devices: bluetooth

Printers & scanners: printers

Mouse: mousetouchpadTouchpad: devices-touchpad

Typing: typing

Pen & Windows Ink: pen

AutoPlay: autoplay

USB: usbNetwork & Internet


Status: network-status

Cellular & SIM: network-cellular

Wi-Fi: network-wifi

Wi-Fi > Manage known networks:network-wifisettings

Ethernet: network-ethernet

Dial-up: network-dialup

VPN: network-vpn

Airplane mode: network-airplanemode

Mobile hotspot: network-mobilehotspot

Data usage: datausage

Proxy: network-proxy


Personalization


Background: personalization-background

Colors: colorsLock screen: lockscreen

Themes: themes

Start: personalization-start

Taskbar: taskbar


Apps


Apps & features: appsfeatures

Apps & features > Manage optional features: optionalfeatures

Default apps: defaultapps

Offline maps: maps

Apps for websites: appsforwebsites


AccountsYour info: yourinfo

Email & app accounts: emailandaccounts

Sign-in options: signinoptions

Access work or school: workplace

Family & other people: otherusers

Sync your settings: sync

Time & language

Date & time: dateandtime

Region & language: regionlanguage

Speech: speech


Gaming


Game bar: gaming-gamebar

Game DVR: gaming-gamedvr

Broadcasting: gaming-broadcasting

Game Mode: gaming-gamemode


Ease of AccessNarrator: easeofaccess-narrator

Magnifier: easeofaccess-magnifier

High contrast: easeofaccess-highcontrast

Closed captions: easeofaccess-closedcaptioning

Keyboard: easeofaccess-keyboard

Mouse: easeofaccess-mouse

Other options: easeofaccess-otheroptions


Privacy


General: privacy

Location: privacy-location

Camera: privacy-webcam

Microphone: privacy-microphone

Notifications: privacy-notifications

Speech, inking, & typing: privacy-speechtyping

Account info: privacy-accountinfo

Contacts: privacy-contacts

Calendar: privacy-calandar

Call History: privacy-callhistory

Email: privacy-email

Tasks: privacy-tasks

Messaging: privacy-messaging

Radios: privacy-radios

Other devices: privacy-customdevices

Feedback & diagnostics: privacy-feedback

Background apps: privacy-backgroundapps

App diagnostics: privacy-appdiagnostics


Update & security


Windows Update: windowsupdate

Windows Update > Check for updates: windowsupdate-action

Windows Update > Update history: windowsupdate-history

Windows Update > Restart options: windowsupdate-restartoptions

Windows Update > Advanced options: windowsupdate-options

Windows Defender: windowsdefende

rBackup: backup

Troubleshoot: troubleshoot

Recovery: recoveryActivation: activation

Find My Device: findmydevice

For developers: developers

Windows Insider Program: windowsinsider


Mixed realityMixed reality: holographic

Audio and speech: holographic-audio


אויב די ווילסט צוריק אנצינדען אלעס מאך אין גרופ פאלסי נאט קאנפיגערד


אדער דיסעבעלד נאר אויס צו לעשען.