א פראגרעם בעט עקסעס צו עפענען א פארט אין די פייער-וואל

עודכן ב: 3 אוק 2019

אמאל ווען מאינסטאלט א פראגרעם בעט עס עקסעס צו עפענען א פארט אין די פייער וואל, וואס טוט מען אויב מ'דריק נאוי, און מ'כאפט זיך אז מוויל עס יא עפענען , און מווייסט נישט וועלכע פראגרעם ס'איז אדער מהאט א סקריפט וואס פארלאנגט צו עפענען א געוויסע טריגערד פראגרעם, ?


איז די עצה צו קוקן אין איווענט-וויער ווער ס'האט געוואלט עפענען די פארט, און אזוי אים עס עפנען , צו קוקען אין איווענט וויער קוק דא וואזוי

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ff428140(v=ws.10)