אפדעיטד'ס אין מייקראסאפסט Patch Tuesday

מייקראסאפט האט אפאר סארט אפדעיטס, און איינס דערפון איז Patch Tuesday.

דעס הייסט פעטש-טאסדע ווייל יעדע צווייטע וואך דיסטאג אין יעדע חודש וועט זיין בערך 10'נע AM א פרישע אפדעיט, די אפדעיט איז פאר סעקיארטי און אנדערע באגס.


די אפדעיט איז אויך גערופן B update’s ס'איז דא אויך C D , די B אפדעיטס זענען געמאכט זאל זיין אין א סדר אזוי מזאל קענען טעסטען און פארשטיין אויב זאכן גייען נישט ווי ס'בדארף צו זיין .

אויך די אפיס פראגרעמס אפדעיט וועלן מיט קומען מיט די B אפדעיט.


און אויך געוויסע אדאבי אפדעיטס פאר אקרבייט און די פלעש פלעיר.


וויכטיגע סעקיארטי אפ-דעיט'ס וואס זענן וויכטיג און קענען נישט ווארטן ביז Patch Tuesday וועלן יא ארויס גייען גלייך, און נאר די וועלעכע קענען צו-ווארטן אדער זענען נאר באג'ס וועלן ווארטן פאר דע B אפדעיט

די גרויסע מעדזשער אפדעיט וואס גייט יעדע 6 חדשים האט נישט קיין באשטימטע טאג נאר בערך יעדע 6 חדשים