אסאך מאל וויל מען וויסן די האט-קי פאר די בייאוס אדער פאר 1 טיים באט

דא האסטו א ליסט פון צוויי סייטס פאר די גרעסערע קאמפעניס


פון א צוייטע