אויף וועקן פון sleep mode מיט די מייזל אדער קיבארד

ביי דיפאלט וועסטו קענען מיט א קליק מיט די מייזל אדער אויפן קיבארד אויפוועקן די PC און נאכדעם אריין סיינען.

אויב די זעסט אז ער וועקט נישט אויף און די מוזט דריקן די פאוער באטן, איז מן הסתם אויסגעלאשן די אפציע די קיבארד אדער מייזל ביי, פאווער מענזמענט טעב .


גיי צו device manger און קליק פראפערטיס אויף די קיבארד אדער מייזל, און מאך א טשעק אינטער די אפציע allow this devise to wake the computer


און נאכדעם ביי די מייזל פראפערטיס די זעלבע.אויב זעסטו נישט די Power Management Tab אינטער זיין פראפערטיס איז עס מן הסתם אויסגעלאשן אין די bios


גיי אהין און מאך א טשעק און דערנאך וועט זיין אנגעצינדן אין וועט זיין אין די פראפערטיס די Power Management Tab