אויסמעקן די search history אין פייל עקספלארער

אלע זאכן וואס די searched אין די פייל עקספלארערער ווערט געסעוועד זאלסט קענען מיט א קליק גיין צו יענע search. אויב האסטו געוואלט אויסמעקען א search קענסטו עס היילעייטן אין דריק shift delete וועט עס אויסמעקען יענע ליין, אבער אין ווינדאויס 1909 ארבעט מער נישט די אפציע נאר די אפציע פון אלע ווי אינעם בילדדי קענסט אויך מאכן א .BAT פייל מיט דאס

REG Delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WordWheelQuery /VA /F


קאפי אריין די טעקסט און סעוו די דאקמענט צו א . BAT. און קליק די פייל צו ראנען.


אויב די ווילסט דיסעבלין די אפציע בכלל קענסטו אין GPE גיי צו די לאקאציע


user Configuration\Administrative Templates\Windows Components\File Explorer