אויב די ריסייקעל בין אייקאן איז אויסגעמעקט פון די דעסק-טאפ.

עודכן ב: 23 ספט 2019

אויב די ריסייקעל אייקאן בין איז אויסגעמעקט געווארן אויסגעמעקט פון די דעסק טאפ.
אויב 'אלע' דעסק טאפ אייקנס זענען פארשווינדען, מיינט עס ס'איז באהלטען, צו עס מאכן צוריק וויזעביל מאך א רייט קליק און דריק שאוי אייקנס, און מאך א טשעק .
אויב 'נאר' די ריסיקל בין, איז אויסגעמעקט, צו צוריק לייגען די ריסקעל בין אייקון צום דעסקטאפ , גיי צו פערסנעלייז,


איטער די טהים , גיי צו דעסקטאפ אייקאנס סעטינג.

מאך א טשעק פאר די ריסייקעל בין און קליק אקעי.

סאיז אויך דא טולס צו מאכן די טעסק גרינג.