אויב די ווילסט שרייבן א זירא אין עקסעל ביי די אנפאג פון די נאמבערס

עודכן ב: 4 אוק 2019

אין עקסעל אויב די גייסט שרייבן אזירא מיט נאך נאמבערס אין א סעל וועט עקסעל אוועק נעמען די ערשטע זיראוי, אויב די ווילסט ס'זאל יא בלייבן קענסטו טוישן די פארמאט צו ביי די דעטא אפציע.


אדער קענסטו מאכן ס'זאל זיין טעקסט, און אראפ נעמען די עראר נאכדעם


אויב די ווילסט סזאל בלייבן א נאמבער טייפ איז נישט דא עכט א וועג נאר אויב די קענסט באשטיין ס'זאל צוקומען צוויי זיראויס.


מאכסט א קאסטעם טייפ און לייג 5 זיראויס און די פילד