אויב האט איר נישט געטראפן וויאזוי איר קענט אליינס פארעכטן, אדער איר ווילט אונזער  professional הילף,  קענט איר עפענען א טיקעט, און מיר וועלן ריפלייען צו אייך .

ווען איר עפענט א טיקעט ביטע שרייבט אריין וואס אייער פראבלעם איז, אויב קענט איר מיט לייגען א בילד, קענט איר עס אטשען אינעם טיקעט און וואס האט איר שוין פראבירט און אזוי מאכן שנעלער די ריספאנד צייט.

מיר וועלן טדזארדזשען 40 $ דאלער פאר די  די ערשטע 30 מינוט. אויב איז עס א גרסערע דזשאב, וועלן מיר אויסשמוסן מיט אייך פון פארויס לויט די דזשאב.

ווען איר עפענט א טיקעט וועט איר נישט ווערן געטשארדזשט .

347 857 8211