פרייוועט קאמפיוטער קורסעס

Advanced user

בעסיק קאמפיוטער קורס 

אויב קענט איר שוין די בעסיקס פון א קאמפיוטער און איר ווילט ארויפברענעגען אייערע סקילס צו די נעקסטע לעוועל  ?

 און א קורס פון בערך דריי שעה קענט איר בעזר השם זיך לערנען וויאזוי א קאמפיוטער ארבעט, און וואס צו טהון ווען זאכן גיין נישט ווי ס'דארף צו זיין, און וועלעכע פראגרעמס קענען דיר שפארן צייט כוח און געלט און ארויס נעמען די מאקסימום דערפון

פרייז פאר א סעשען איז $220

איר קענט סקעדזשולען א פרייוועט-קורס  זיך אויס צו לערנען וואזוי צו ארבעטען און נוצן א Windows 10 קאמפיוטער, און אלע אנדערע בעיסיק פונקציעס.

 מיר וועלן אייך אויסלערנען אין אן איינמאליגע לעקציע פון דריי שעה די בעסיקס פון א קאמפיוטער אויף א גרינגן און קלארע אויפן, איר זאלט וויסן וויאזוי זיך צו באגיין דערמיט אויף ווייטער .

פרייז פאר א קורס איז $180